Kontakt

AdressMats-Åke Ohlssons Minnesfond
Att: Helena Uhlbäck (ordförande)
Viksö 410
781 94 Borlänge
Email helena.uhlback@fornby.se
Telefon 073-600 00 65

Alternativ kontaktperson 1

Adress


Berndt Reuithe
Nävgatan 1 AB
784 40 Borlänge
Email berndt.reuithe@gmail.com
Telefon 070-334 43 18

Alternativ kontaktperson 2

Adress


Rolf Möller
Skogsfrustigen 2
784 50 Borlänge
Telefon 070-395 87 78