Ansökan

Då fondens storlek är ganska liten, kan den inte göra stora och avgörande insatser för att bota leukemi. Därför har inriktningen varit att försöka sätta lite guldkant på tillvaron för de som är drabbade av sjukdomen. Vi vet att blir ett barn sjukt så drabbas hela familjen. Fonden har bland annat hjälpt till med prenumerationer på Bamse till småbarn och bidrag till rekreationsresor, inköp av datorer, spel, lekredskap, kläder, specialmat och, ja, bara förstärka familjens kassa.

Vi vet att det kostar pengar att ha, eller ha haft, leukemi, så därför får de sökande lämna ett förslag på vad de tänker använda pengarna till. Ett normalbelopp som lämnas brukar ligga på 3 000 - 4 000 kronor. Den sjuke ska vara barn eller ungdom, och vi har satt åldersgränsen uppåt till 23 - 24 år, samma ålder som Måke hade då han avled.

Så gör du

För att kunna erhålla bidrag från fonden ska intyg från läkare eller kurator, tillsammans med ett brev från den sökande med uppgifter om familjesituationen och bidragets storlek, sändas till fonden. Inga särskilda ansökningshandlingar finns. Ett vanligt brev och intyg räcker.

Styrelsen sammanträder två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten. Ansökan bör vara styrelsen tillhanda senast sista mars samt sista september.

Adress hittas på kontaktsidan.